Červená kniha ohrožených živočichů Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN) tvrdí, že je vyhynutím ohroženo více než deset procent známých ptáků, konkrétně 1227 druhů, z nich pak 192 kriticky. Pokud je druh ptáka označen za kriticky ohroženého, znamená to, že existuje vysoké nebezpečí jeho totálního vyhubení v přírodě.

Kategorie kriticky ohrožených ptáků se rozšířila o devět nových druhů, přičemž sedm jich bylo přesunuto z kategorie kriticky ohrožených do kategorie ohrožených.

Mezi nově kriticky ohroženými ptáky nechybí například v Kolumbii nově objevený, pestře zbarvený kolibřík, který žije jen na maličkém teritoriu mlžných pralesů o ploše 1200 hektarů v pohoří Pinche. Tento region je ale vážně ohrožen farmáři pěstujícími koku.