Býk vyskočil z ohrádky na tamějším dobytčím trhu a vydal se na procházku. Po několika stovkách metrů zamířil do samoobsluhy, kde se sotva vpasoval do zavírajících se automatických dveří.

Proběhl celou samoobsluhu, vyděsil nakupující, prohlédl si tamní sortiment a opět zamířil na ulici. Teprve po několika dalších minutách se povedlo lidem býkovu procházku ukončit, než došlo k nějakým zraněním.