Bizarní plán předestřel veřejnosti profesor Ian Roberts a doktor Phil Edwards z London School of Hygiene and Tropical Medicine. Podle nich štíhlá populace, jaká je například ve Vietnamu, spotřebuje o 20 procent méně potravin a vyprodukuje také méně skleníkových plynů než populace, jako je americká, kde trpí obezitou 40 procent lidí.

Miliardová populace hubených lidí by prý produkovala ročně až o jednu gigatunu oxidu uhličitého méně než obézní populace. Úspory by vznikly díky tomu, že by se spotřebovalo méně fosilních paliv při výrobě potravin a osobní i nákladní přepravě.

Statistiky obezity jsou někdy zavádějící

Řada odborníků však upozorňuje, že některá oficiální měřítka a hmotnostní indexy zkreslují realitu, protože lidé se liší stavbou, silou kostí a také poměrem mezi svalovou hmotou a tukem. Proto existují lidé, kteří jsou sice tabulkově obézní, ale ve skutečnosti žádnou nezdravou nadváhu nemají.

Celkově pak je třeba britská populace mnohem zdravější, než ve středověku, kdy obyvatelstvo většinově trpělo nedostatečnou výživou.

Britové jako jednometroví Hobbiti?

Navíc pokud by se měl kuriózní plán zmenšování a zeštíhlování uskutečnit, aby Británie snížila své emise o vysněných 80 procent, musel by se výškový průměr Britů pohybovat kolem jednoho metru. Byli by tedy v průměru o půl metru menší než afričtí Pygmejové.

A planetě by to možná nakonec ani nepomohlo, protože vláda hubených Vietnamců má zcela opačný plán - zvýšit průměrnou výšku populace ze současných 164 centimetrů k 170 centimetrům.