Plemeno aurochů bylo údajně v Anglii k vidění naposledy v době starých Římanů. V kontinentální Evropě pak zemřel poslední pratur v roce 1627 v Polsku. Těsně před začátkem druhé světové války však Hitler nakázal svým předním zoologům bratrům Heinzovi a Lutzovi Heckovým, aby přivedli mýtický dobytek zpět k životu. Těm se to vskutku podařilo a v zoologických zahradách v Berlíně a Mnichově ho doslova vzkřísili z mrtvých.

Praturové bohatě figurovali v teutonském (germánském) folkloru. Ještě dlouho po éře třetí říše byli spojováni s nacistickým útlakem a snahou o vytvoření nadřazené árijské rasy.
 

Vyhubené plemeno dobytka, přivedené zpět k životu šílenými experimenty nakázanými Hitlerem, zvládlo to, co on nikdy nedokázal. Zaútočilo úspěšně na Anglii.deník The Sun

Dobytek byl opět ve velkém zničen po porážce nacistického Německa v roce 1945. Někteří zástupci tohoto plemene však přežili v přírodních rezervacích, kde se dále množili. Tak se aurochové dochovali až do dnešních dnů. Z Belgie bylo nyní převezeno hned 13 kusů na farmu do vesnice Broadwoodwidger v britském Devonu. 

Britská média případ bedlivě sledují a ani vzdáleně ho nenechávají bez povšimnutí. Zvláště květnatá byla pak mluva deníku Sun, který napsal: "Vyhubené plemeno dobytka, přivedené zpět k životu šílenými experimenty nakázanými Hitlerem, zvládlo to, co on nikdy nedokázal. Zaútočilo úspěšně na Anglii."

Zvuk z rohů aurochů symbolizoval nástup elity

Farmář a ochránce přírody Derek Gow, který stojí za importem půltunových zvířat na Britské ostrovy uvedl, že nacisté chtěli pratury přivést znovu k životu proto, aby evokovali sílu legend o germánských lidech. Z aurochů (od 2. světové války nazývaných po německých zoolozích Heck cattle) se stal symbol tehdejší propagandy.

:. Ilustrace deníku Sun symbolizuje útok germánských praturů na Anglii.
FOTO: The Sun

"Aurochové bývali velmi divocí býci. Julius Caesar je popsal jako býky, kteří měli být stejně velcí jako sloni. Mladí muži se je měli snažit lovit jako přípravu na bitvy a války. Jejich bezmála dvoumetrové rohy se pak měly používat jako nádoby na nápoje a válečné rohy, které často oznamovaly útok elitních jednotek," informoval Gow.

Dnešní aurochové jsou menší

Gow dále řekl, že jeho aurochové jsou menší, než bývali ti starověcí (měli 800 - 1000 kilogramů, současní mají polovinu), ale udrželi si velmi svalnatou stavbu těla, tmavě hnědou barvu a kávově zbarvené třásně. "Vypadají jako z jeskynních maleb v Altamiře a v Lascaux. Úplně vás to přiměje představit si pomalované stěny jeskyní osvícené slabým svitem lampy, na kterých se rýsují tato stvoření a doslova vystupují z tmavých zdí," dodal poeticky Gow.