Šan Ťi-siang, šéf státního úřadu pro ochranu kulturního dědictví, ale listu řekl, že některým částem zdi nyní hrozí zřícení. „Velká zeď čelí velkým hrozbám, přičemž klimatické změny a rozsáhlá výstavba infrastruktury jsou nejvážnější,“ shrnul. Nedávné výzkumy čínských archeologů ukázaly, že zejména v provincii Kan-su, kde se zeď stavěla jen z hlíny a písku, by její stopy mohly do dvaceti let zmizet.

Zeď byla vybudována před 2200 lety. Její turisticky známé části jsou však daleko mladší – vznikly za dynastie Ming. Ta vládla v letech 1368–1644, kdy byla svržena Mandžuy.