Dva syrské medvědy, pár klokanů Benettových, zebru Chapmannovu, tři krokodýly nilské, šestici pštrosů emu hnědých a čtyři leguány zelené. Největší živá zásilka, kterou ve své historii brněnská zoo vypravila, dorazí po zhruba 3000 kilometrech do Kazaně, v jejíž zoologické zahradě naleznou zvířata nový domov.

"Cesta by měla trvat dvěma řidičům čtyři až pět dnů. Krokodýly nemusíme po cestě krmit, ostatní budou dostávat střízlivé dávky. Hlavně musí mít všechni vodu," říká vedoucí chovatelského úseku Daniel Zeller, jenž celý transport doprovází jako jediný ze zoo.

Nakládalo se od rána

"Rychle, teď je ten správný okamžik," zavelel jeden z pětice chovatelů brněnské zoo, aby vzápětí naložili zcela omámenou syrskou medvědici. Po střele s uspávacím prostředkem neusne docela, je tedy nutno jednat rychle, aby se neprojevila její přirozená agresivita. V bedně je za pár minut, stejně jako její dvousetkilogramový druh. Medvědi se v bednách brzy probrali, ale zůstali klidní, věnovali se žvanci.

Náročnější bylo chytání pštrosů. Původně odborníci uvažovali o sítích, ale hlavní zoolog Bohumil Král se obával poranění ptáků, zvláště na křídlech. Proto sestavili rojnici asi z patnácti chlapů, chovatelů i dalších pracovníků zoo, a ti každého ptáka zvlášť zahnali ve výběhu do kouta. Nejobratnější z rojnice pštrosa přitlačil k zemi a ostatní se snažili tlumit jeho zoufalé mávání křídly, než se podařilo dostat emu do speciálně upravené bedny. Ne vždy se to k radosti náhodných návštěvníků podařilo hned napoprvé.

Snad nejsnadnější manipulace byla s krokodýly - se sotva odrostlými mláďaty o délce jednoho metru. Zkušený chovatel jim zavázal tlamy, aby nikoho nepokousali, a pak byli jeden po druhém nastrkáni do dřevěného vězení. Má jen malé průzory, ostatně ani v kamionu není mnoho světla. "To ale je správné, přepravovaná zvířata mají mít zvenčí co nejmenší vzruchy," vysvětloval Zeller.

Hranice možná problémem 

Úkolem zoologa Zellera bude po cestě také sledovat v kamionu teplotu a proudění vzduchu a hlavně pak odbavování na celnicích. Na polských hranicích, kam celý transport doprovází ještě veterinář, by neměly být problémy. Očekávají se až v Bělorusku a Rusku.

Brněnská zoo se však dobře připravila. Požádala ředitele zoologických zahrad v blízkosti hraničních přechodů, aby působili na celníky a pomohli urychlit odbavovací proces. Přesto vedení zoo nevylučuje ani 24hodinové zdržení na hranicích.

"Na jaře dostaneme oplátkou párek rosomáků a polárních lišek, zajíce a také ptáky z tundry - bělokury a brkoslavy," informoval Právo o připravované severské expozici mluvčí brněnské zoo Eduard Stuchlík.