Stěžují si na to alespoň dvorští úředníci britské královny Alžběty II., kteří se zatím marně pokoušejí dohodnout s jeho mluvčími termín, v němž by se mělo odehrát slavnostní převzetí jednoho z nejvyšších ocenění, jež může obyvatel ostrovní říše získat.

Jagger prý nemá při současné koncertní šňůře na takovou ceremonii prostě čas. To ovšem tvrdí ti, kteří mu bezezbytku fandí. Jiní připouštějí, že nemalou roli přitom mohou hrát i výhrady, jež má vůči vládnoucí monarchii.

Kniha napoví

Skalní závistivci dokonce soudí, že více než královna ho vábí půvaby mladých žen, s nimiž se při muzikantském tažení světem setkává, a jimž může neustále dokazovat, že své pověsti hřebce nezůstává nic dlužen. Jak však otec sedmi dětí, které zplodil s různými ženami, sám přiznává, mýtus o jeho sexuální výkonnosti je značně přehnaný. Po první noci nejedna z jeho milenek připustila, že očekávala více.

Nicméně Mick nepopírá, že byl vždycky s věrností na štíru a monogamie mu nic neříkala. Připouští to ostatně i v publikaci According to the Rolling Stones, která byla nyní uvedena na trh a těší se neobvyklému zájmu veřejnosti.