Vědci ovšem přiznávají, že termín počítat použili trochu volně. Včely ve skutečnosti nepočítají, ale umí rozlišit trasy, které jsou označeny rozdílným počtem bodů. Poznají rozdíl mezi dvěma a čtyřmi tečkami.

"Nepředpokládali jsme, že by hmyz mohl mít takovou schopnost," řekl šéf výzkumného týmu Shaowu Zhang z australského výzkumného centra ARC. "Možná v určitých základních schopnostech není hranice mezi lidmi a hmyzem," dodal.

Během výzkumu včely vlétaly do labyrintu otvory označenými dvěma nebo třemi body. Včely si počet musely zapamatovat aby se v rozvětveném bludišti po různě označených trasách dostaly ke sladké odměně.

V laboratorních podmínkách se prokázalo, že včely si pro nalezení trasy nepomáhaly rozeznáním barvy, pachu nebo jinými vodítky.

"Myslíme si, že včely mají dvousystémovou paměť. První slouží k uchování počtu bodů, které vedou k odměně. Druhý systém určuje pravidla použití paměti. Měnili jsme během testu trasy bodů, ale včely byly schopné stále najít cestu," popsal testy doktor Zhang.