"Jev zvaný hluboká konvekce, který přispívá k rozdělování tepla mezi polárními a rovníkovými oblastmi, byl během minulé zimy pozorován až do hloubky 1000 až 1800 metrů v mořích severního Atlantiku. Takové hodnoty nebyly naměřeny od roku 1994," upozorňuje ve své studii Francouzský výzkumný ústav pro využití moře (IFREMER).

V letech 2001 až 2007 byla podle něho hluboká konvekce zaznamenána jen v hloubkách 700 až 1100 metrů, což bylo považováno za známku globálního oteplování.

Výměník dodává Evropě teplo

Bez výměny tepla, kterou zajišťuje i silný Golfský proud, by mohla být většina Evropy mnohem chladnější, podobně jako severní oblasti Kanady.

Takzvaný atlantický výměník začíná v subtropické oblasti jižního Atlantiku, kde se voda hodně odpařuje a je nahrazována studenou vodou proudící středním patrem od Antarktidy. U rovníku se tato voda otepluje a odpařuje, čímž se zvyšuje její slanost a voda klesá do hloubek a putuje do severního Atlantiku, kde odevzdá teplo, tím ztěžkne a v hloubce putuje podél dna Atlantiku zpět.

Ačkoli IFREMER novou studií oslabil jeden z argumentů zastánců globálního oteplování, zdůraznil, že dobudoucna je víc než pravděpodobné opětovné oslabování hluboké konvekce.