Například ve Francii rodiče za svého potomka/své potomky v případě opakovaných neomluvených absencí zaplatí až 750 euro (asi 22,5 tis. Kč).

Ve Velké Británii jdou ještě dále. V březnu tohoto roku byla matka pěti dětí odsouzena k dvěma měsícům vězení za to, že nedohlížela na školní docházku "náctiletých"dcer. K trestu vězení jí soudce přidal navíc peněžitou pokutu ve výši 2500 liber (asi 125 tis. Kč).

Spolupracuje i policie

V Thajsku zase vyhledává záškoláky policie. Není to prý příliš obtížné, stačí občas udělat "zátah" po hernách a internetových kavárnách, jimž mladí Thajci dávají přednost před školními škamnami.

Ve Švédsku zkoušejí místo biče metodu cukru. Studenti, kteří po celý měsíc nemají jedinou absenci, byť řádně omluvenou, dostávají od školy příspěvek ve výši 500 švédských korun (asi 2 tis. Kč). S nápadem přišel Bengt Walter, ředitel gymnázia ve Falkenbergu poblíž Stockholmu. Mezi švédskými pedagogy vzbudila tato metoda přinejmenším rozpaky, ale podle jejího vynálezce se velmi osvědčuje.

V modifikované podobě se ji dokonce rozhodli vyzkoušet i v tradičně přísné Velké Británii. Studenti obdrží čipovou kartu, jakési "píchačky", a za dobrou docházku nejsou sice odměňováni přímo penězi, ale slevami na vybrané zboží, tj. knihy, lístky do kina atd. Tento systém zatím probíhá pokusně na dvaceti školách v Nottinghamu a zdá se, že k plné spokojenosti jak žáků, tak pedagogů.