Seriál má své vlastní stránky na internetu, spořiče obrazovky a jako ostatní seriály i body, okolo kterých se odehrávají žhavé diskuze. Nu pogodi, jak zní jeho ruský překlad, má tedy aktuální téma - byl zajíc kluk nebo holka?

Vlk s cigaretou a proti němu malý zajíček se stali doslova fenoménem. Vlk zazářil jako elektronická postavička v kapesní videohře, po které před dvaceti lety toužila většina dětí východního bloku.

Zajíc měl mnoho patrných ženských rysů (Foto: myltik.ru).

V Rusku se stali vlk se zajícem součástí národní kultury. V médiích dokonce odborníci vedli diskuse o vlivu zajíce na sexuální orientaci dětí. Nikdo přesně neví, jestli je to chlapec, nebo děvče.

V některých dílech se zajíc chová jako typická slečna. Křičí vysokým hlasem a s rumějemi na tvářích zalévá na balkóně květiny. Má velké modré oči a dlouhé zahnuté řasy.

Právě jeho výjimečný kukuč obdivovalo mnoho dětí po celém světě. Podle sexuologů zajíc nejedná typicky mužsky. Pro ženské pohlaví seriálové star hovoří i dabing. Zajíce v originále totiž namlouvá žena.

Kreslíř Svetozar Rusakov ovšem rezolutně tvrdil: "Zajíc je určitě kluk."