Archeologové sou přesvědčeni, že skrývala ostatky královny Sešsešet, matky faraóna Tetiho, který vládl v letech 2323 až 2291 před naším letopočtem a stal se zakladatelem šesté panovnické dynastie Staré říše.

"Jediná královna, jejíž hrobka nebyla známa, je Sešsešet a já jsem přesvědčen, že (pyramida) patří jí. Tohle obohatí naše znalosti o Staré říši," zdůraznil Havás.

:. Zahí Havás mluví k médiím u samotného místa nálezu.foto: ČTK/AP

Již dříve byly ve stejné části sakkárského pohřebiště nalezeny pyramidy určené pro dvě z Tetiho manželek, ale Sešsešetina hrobka až nyní. Původně se pyramida tyčila do výšky 14 metrů a její strany měřily 22 metrů každá. Dnes však z hrobky zůstalo jen pětimetrové torzo. Přesto je podle Haváse nejucelenější vedlejší pyramidou v Sakkáře.

Pyramida byla zřejmě Římanům známá

Stavba byla původně kryta bílým vápencem, který sem byl dopraven z nedalekých kamenolomů u Tury. Archeologové hodlají vstoupit do pohřební komory během příštích dvou týdnů, přestože je jen malá naděje, že by tam po řádění vykradačů hrobek mnoho zůstalo.

Zatím objevili pouze dřevěnou sošku staroegyptského boha Anubise a pohřební figurky, které pocházejí z pozdějších období a naznačují, že pohřebiště bylo využíváno i v době římské vlády nad Egyptem.