Šimpanz Kanzi žije v Atlantě v laboratořích Georgia State University a stejně jako mnozí primáti umí komunikovat ukazováním na symboly. Výzkumníci si nicméně nedávno všimli, že Kanzi při interakci s lidmi používá jemné zvuky. Po prostudování mnohahodinové nahrávky doktoři Jared Taglialatela a Sue Savage-Rumbaugh rozlišili čtyři různé zvuky, jimiž Kanzi odkazuje k následujícím skutečnostem: banán, hrozny, šťáva a ano. Šimpanz je používá v různých kontextech a různých psychických rozpoloženích.

"Nenaučili jsme ho to, dělá to sám od sebe," řekl dr. Taglialatela. Prvky konstituující jazyk však bývají definovány různě. Mnozí vědci jsou přesvědčeni, že již samotné komunikování pomocí symbolů, jehož je většina šimpanzů schopna, je vlastně používáním jazyka. Řada odborníků však tvrdí, že pro komunikaci jazykem je třeba zvládnout na určité úrovni i větnou skladbu.