"Větší část falešného medu tvoří glukózový sirup připravovaný z kukuřice," upozornil včelař Dušan Dedinský. Odborníci z výzkumných ústavů však tuto informaci nepotvrdili, protože nemají k dispozici potřebnou metodiku na zjišťování obsahu medu.

Slovenští včelaři považují za falešný především med dovážený z Polska. Ten je sice na obalu označen jako umělý, ale toto upozornění je natolik nenápadné, že spotřebitel si ho vůbec nevšimne. "Pokud se zjistí, že je falšovaný, musí být stažen z trhu," domnívá se Dedinský.

Falešný med nemá pelové složky ani enzymy, které med obsahuje, což mimo jiné ovlivňuje i jeho chuť a samozřejmě hodnotu.