Deník, který podává svědectví o tom, že se tato hra hrála v Guilfordu v roce 1755, byl ověřen Historickým střediskem Surrey. Jak uvádí list Telegraph, jistý William Bray, kronikář z Shere v hrabství Surrey, o baseballu psal už jako mladík.

Julian Pooley, expert na Surrey a Williama Braye, říká, že deník jasně ukazuje, že baseball byl v 18. století na britských ostrovech zavedený a známý sport a hráli ho jak ženy, tak i muži.

"Bray po sobě nechal spousty a spousty deníků, které máme v našem historickém středisku, ale vloni byl v jedné kůlně objeven další, vztahující se k letům 1754 až 1755. Zmiňuje se v něm o tom, že hrál baseball. Co mě dost zaujalo, byl fakt, že hrál se skupinou mladých dam," dodává Pooley.