Policie nejprve označila případ úmrtí dotyčné ženy za sebevraždu, ale kriminalisté později zjistili, že není zcela vyloučena vražda. Slyšení bylo svoláno právě a jen kvůli svědectví psa, které mělo podpořit nebo vyvrátit podezření a přidat pádné důkazy potřebné k dalšímu vyšetřování.

Pes Scooby před soudcem štěkal a vrčel velmi vztekle, když byl vystaven přímému kontaktu s podezřelou osobu, zatímco podobné chování nevykazoval s žádným jiným cizím člověkem. Soudce Cassuto ocenil Scoobyho svědectví za jeho „exemplární chování a neocenitelnou asistenci.“

Mluvčí francouzského Palais de Justice potvrdil, že slyšení bylo prvním v historii francouzského soudnictví, kdy svědčilo zvíře. Podle něj se jedná o precedens hodný celosvětového měřítka.