"Musela jsem vyklidit pole, jinak by mi vytrhala z hlavy všechny vlasy. K posteli se nemohu ani přiblížit," svěřila se Claudia S.

Manželé zkusili opici zamknout ve vedlejší místnosti, ale kýženého klidu se nedočkali. Ba naopak. "Vydrží to nanejvýš hodinu a pak Buddy začne ječet tak, že vzbudí všechny sousedy."

Jediné, co tedy prý ženě zbývá, pokud se nechce opice zbavit, je spaní v pokoji pro hosty.