Předchozí posudky hovořily o tom, že je to sice hodnotné dílo z šestnáctého století, jenže pochází od neznámého německého umělce. Po dvanáctiměsíčním bádání však obrázek neznámé mladé dívky z profilu, který se používal při námluvách místo fotografií, přiřkli experti největšímu renesančnímu všeumělovi.

„Intenzita, kvalita a čistota práce přispěly k rozpoznání toho, že se jedná o zřejmé Leopardovo dílo. Nejvýmluvnějším klíčem je levoruký styl, který je pro Leonarda typický, každičký rys směřuje k Leonardovi. Je to výjimečná práce," uvedl Alessandro Vezzosi, ředitel Da Vinciho muzea.

Obrázek představuje typickou ženu z Florencie, ale byl pravděpodobně namalován v polovině osmdesátých let patnáctého století, když Leonardo pracoval v Miláně. Na tomto díle je také velmi zajímavý fakt, že je to první známý příklad Leonardovy práce na pergamenu.

Podle kunsthistoriků nebyla některá mistrova díla dosud autorsky správně identifikována.