Délka lidského života se podle zainteresovaných odborníků prodloužila ve vyspělých evropských zemích na 76 let. Činnosti, jimž se během této doby pravidelně věnuje každý jedinec a které zatěžují jeho organismus, se badatelé pokusili sumarizovat. Závěry, k nimž dospěli, rozhodně stojí za povšimnutí.  

Každý jedinec během života
stráví více než šest měsíců na záchodě
vyloučí na 40 000 litrů moči
ostříhá si na 28 metrů nehtů
přemění se mu 950 kilometrů vlasů
chloupky v nose mu povyrostou o dva metry
očními víčky mrkne 415 000 000krát
vyroní 80 litrů slz

 

Během statisticky průměrného života člověk
nepřetržitě pracuje 21 let
plných 12 let kouká na televizní obrazovku
ujde 22 000 km pěšky (rovník měří 40 075km)
protelefonuje zhruba 2,5 roku
12 let stráví klábosením
osobně pozná 2000 lidí

Zajímavé také je, že se podle závěrů výzkumníků každý jedinec, a to bez ohledu na pohlaví, zamiluje k zbláznění pouze dvakrát za život. A na milenecké a manželské polibky připadají pouhé dva týdny. Jak známo, srdce si nedá poroučet a bije neúnavně. Výzkumníci to spočítali na tři miliardy tepů, pokud se člověk dožije statisticky průměrného věku.