"Válka o střízlivost národa je válkou o člověka, bezpečí a štěstí rodiny, zdraví mladých Poláků, a tedy válkou o věci nejdůležitější pro národ," vysvětlil biskup Tadeusz Bronakowski.

Srpen je v Polsku symbolickým měsícem, který v historii země patřil boji o nezávislost a svobodu. V srpnu 1920 se odehrála varšavská bitva nazývaná zázrakem nad Vislou během polsko-ruské války, kdy polská vojska zvítězila nad Rudou armádou. V srpnu 1944 začalo varšavské povstání. Podle plánů organizátorů mělo původně trvat jen dva až tři dny. Nakonec ale skončilo po dvouměsíčních bojích kapitulací povstalců. A konečně v srpnu 1980 vznikla Solidarita, první nezávislé odbory v někdejším socialistickém bloku, které významně přispěly k pádu totalitních režimů.

"Katolická církev vyzývá ke střízlivosti na každém místě a v každé době. Vzhledem k výjimečnému charakteru srpna jsme přistoupili ke zvláštní výzvě ke střízlivosti," uvedl Bronakowski.

V Polsku je alkoholismus jedním z nejvážnějších společenských problémů. K více nebo méně pravidelnému popíjení se přiznává okolo 30 procent nezletilých. Více než 700 000 lidí je na alkoholu závislých.