I když budete oblečená nenápadně, jestli vaše rty budou zářit růží a kolem vás se bude vznášet oblak vůně, koledujete si o to, varoval naslouchající zástupy. Ústřední vláda a ženské organizace takový přístup ovšem odmítají.

"Korán přece ukládá mužům, aby své sexuální tužby kontrolovali," odporovala Nik Matovi Zajna Anwarová ze skupiny Ženy v islámu. Mluvčí pana premiéra na vlnu protestů reagoval tím, že jeho šéf měl na mysli, aby odpovědnost raději nesli stejnou mírou oba, muž i žena. Mezi premiérova doporučení se řadí i rada státním orgánům, aby dávaly přednost ošklivým uchazečkám o státní službu, protože ty mají menší šanci se provdat a neprovokují muže.

Rovněž nařídil reklamním firmám, aby na billbordech v jeho státě zobrazovaly ženy jen se zakrytými vlasy. Dívky odkládají tudong a nosí přiléhavé džíny, pohoršuje se malajský politik. Západní kulturní vlivy prý kazí místní mládež a rozkládají tradiční muslimskou společnost.