Nicole Bernardová ve své studii prokázala, že velmi záleží na tom, jakou verzi těchto dvou genů člověk má. A jen pokud se potkají dvě určité verze obou genů zároveň, jedinec se stane imunním vůči nákaze virem HIV.

Bernardová publikovala své závěry v časopise AIDS a uvádí v nich, že srovnala genetickou informaci osob, které se nakazily virem HIV při prvním nechráněném styku, s osobami, jež se nenakazily ani po opakované rizikové souloži s infikovanými jedinci. Tzv. „dobré“ verze obou genů mělo 12,2 procenta osob, které nebyly nakaženy, ale jen 2,7 procenta těch, kteří se virem HIV infikovali.

Podle Kanaďanů gen KIR3DL1 kóduje receptor na povrchu cytotoxických lymfocytů, které jsou tak schopny rozpoznat a zabít nakaženou buňku. Gen HLA-B*57 kóduje bílkovinu, která se nachází na povrchu všech buněk těla a která se poutá k receptoru KIR3DL1 a potlačuje aktivitu lymfocytů, které se ale po nákaze buňky aktivují a zničí ji.

Bernardová uvádí, že mechanismus se objevuje záhy po napadení prvních buněk virem. Takže lidé mající správné varianty obou genů dokáží v počátku efektivně virus HIV zahubit. „Je potřeba vést další výzkum, abychom určili přesný mechanismus stojící za touto ochranou, kterou jsme pozorovali. Tyto objevy nám poskytují slibný směr,“ uvedla Bernardová, podle níž by objevy mohly pomoci v léčbě osob s ranou infekcí viru HIV.