"Je třeba opustit názor, že ryby jsou prázdní tvorové s mozkem velikosti hrášku, se schopností udržet, myšlenku "nanejvýš tři sekundy," napsali podle BBC biologové Calum Brown, Keven Laland a Jens Krause v časopise Ryby a rybářství.

"To je minulost, na ryby je třeba pohlížet nově: Mají pokročilou inteligenci, jsou schopné machiavelistické strategie ovlivňování, trestu a smíru, jednají podle pevných kulturních tradic a spolupracují při lovu i obraně vůči predátorům," tvrdí trojice vědců. Nedávné výzkumy prokázaly, že ryby jsou schopny rozeznat jednotlivá hejna, vykazují známky společenské prestiže a dokonce i cílených vztahů.

Existují práce o rybách, používajících nástroje a využívajících dlouhodobou paměť; každý akvarista zná jejich schopnost budovat složité "příbytky" pro jikry a potěr. Pro odbornou i laickou veřejnost je těžko přijatelné změnit zavedené měřítko vyspělosti živočichů podle poměru velikosti mozku k velikosti těla, připomínají autoři. Ryby jsou nejstarší třídou obratlovců, což jim podle vědců poskytlo dost času, aby si vyvinuly složité, přizpůsobivé a různorodé vzorce chování, odlišné od ostatních tříd nejvyššího kmene živočišné říše.