Jedna poslední vůle rozdělovala jeho vlastnictví podle italského práva, kdy polovina dědictví připadla jeho druhé manželce Nicolettě Mantovani a druhá polovina dcerám. Druhá vůle zanechávala veškerý jeho majetek v USA Nicolettě Mantovani.

Pavarotti zemřel loni v září. Měl tři dospělé dcery ze svého 35 let dlouhého manželství s první ženou Aduou Veroni. Nicolettu si vzal v roce 2003 a narodila se jim čtvrtá dcera.

Právník Giorgio Bernini, který druhou manželku zastupuje, v pondělí odmítl poskytnout podrobnosti ohledně jejich dohody se třemi nejstaršími dcerami. Dále uvedl, že soudce má jejich dohodu potvrdit na konci července.