Úřednici z Tunbridge Wells Borough se obávali, že by mohla fráze brainstorming urážet epileptiky či mentálně postižené. Tamější personál tak musel dokonce navrhovat náhradní termíny, kterými by mohlo být toto slovo nahrazeno. Informoval o tom deník Sun.

Termín brainstorming by se dal do češtiny volně přeložit jako bouře mozků.

"Brainstorming je jasný a popisný výraz. Alternativy jako myšlenková sprška či jasné myšlení jsou velmi nejasná. Pokud si někdo myslí, že slovíčko brainstorming epileptiky uráží, tak bere politickou korektnost až přespříliš vážně," tvrdí Margaret Thomasová z Národního ústavu pro epilepsii.

Úřad neustoupí

S názorem Margaret Thomasové pak souhlasí Richard Colwill z organizace SANE, která podporuje mentálně postižené.

"Tento zákaz už zašel opravdu příliš daleko. Výraz brainstorming by v kontextu schůzek úřadu snad nikoho neurážel," řekl Colwill.

Mluvčí obecního zastupitelstva si však stojí za svým: "My bereme rozdílnost lidí velmi vážně. Většina personálu se účastní speciálního tréninku. Navíc jsme je požádali, aby nahradili brainstorming termínem myšlenková sprška."