Kanadští žadatelé o cestovní doklad musejí od 15. srpna na fotografii "mít neutrální výraz, tedy se nesmát, neusmívat, nevraštit obočí," potvrdila mluvčí pasové služby ministerstva Suzanne Meunierová.

"Je také naprosto nutné, aby ústa byla zavřená." Připustila, že opatření vyvolává v zemi určitou nevoli. Úřad do 3. listopadu vyhlásil přechodnou dobu, po kterou hodlá tolerovat menší úsměvy.

Mluvčí vysvětlila, že fotografie neslouží k estetickým cílům, ale má ulehčit identifikaci držitele pasu. Dodala, že ministerstvo k tomuto kroku přistoupilo na základě bezpečnostního doporučení Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).