Na rozdíl od pojízdných robotů Spirit a Opportunity, které již čtyři roky brázdí povrch Marsu, zůstane Phoenix na místě a pomocí robotické paže bude pátrat po tajemstvích ukrytých pod povrchem "rudé planety".

Výskyt vody v tekutém skupenství odborníci považují za základní podmínku existence života, je však důležitý i pro plány člověka přistát na planetě. "Tekutá voda je svatý grál na Marsu," shrnul pro server space.com její význam hlavní vědecký pracovník projektu Phoenix Peter Smith z Arizonské univerzity.

Voda na Marsu byla

Jak dokázaly snímky pořízené sondami i současnou dvojicí robotických vozítek, v minulosti na povrchu Marsu tekutá voda byla. Bylo to však v dobách, kdy podmínky na této planetě byly naprosto odlišné od nynějších. Atmosférický tlak je tam totiž asi stokrát nižší něž na Zemi a tekutá voda by na povrchu nevydržela.

V polárních oblastech je však přítomna pod povrchem ve formě ledu, což prokázala jako první v roce 2002 americká sonda Mars Odyssey. A není jí tam málo. Podle Smithe je 70 až 80 procent prvního metru podpovrchové masy tvořeno právě ledem.

V oblastech okolo marsovských pólů zatím žádný robot nepátral a informace o tamním výskytu ledu získali vědci zatím jen nepřímo. Jeho existenci má sonda pojmenovaná po bájném ptáku, který se zrodil z vlastního popela, proto potvrdit. Zároveň si od ní odborníci slibují odhalení tajemství původu tohoto ledu, který je podle Smithe nejspíš tvrdý jako beton.

Vědci doufají, že je na planetě život

Odborníci se zároveň nevzdávají ani naděje, že na planetě v nějaké formě stále existuje život - pokud tam kdy nějaký byl. Nehostinný povrch, ledové teploty, tenká atmosféra a chybějící tekutá voda však naznačují, že to bude muset být jinde než na povrchu. Svůj zrak proto upínají pod něj, kde by navíc případné živé formy mohly být chráněny před škodlivými ultrafialovými paprsky.

Pokud se život na Marsu vyskytoval v nějaké příznivější době, odborníci věří, že po sobě v půdě zanechal nějaké stopy. Právě k chemické analýze vzorků půdy odebrané těsně pod povrchem je Phoenix konstruován. Nepředpokládá se nicméně, že přímo prokáže existenci života na "rudé planetě", ale nasměruje další výzkum, který snad v budoucnu toto tajemství ozřejmí.

Pracovníci projektu mu na to dávají čas tři měsíce. Podobně jako v případu robotů Spirit a Opportunity ale nelze vyloučit, že se svému osudu vzepře a bude pracovat déle, než je jeho odhadovaná životnost.