Pánové si nejprve mysleli, že jde o nejapný žert. Když ale pět maskovaných útočníků vytáhlo pistole a zazněl varovný výstřel a výzva k vydání peněz, došlo jim, že nezbývá nic jiného, než aby se každý svého podílu vzdal.

Klub si ale neštěstí na svou hlavu přivolal tak trochu sám: vytruboval po celém městě, že vyhrál v superlotu, vylepoval plakáty na ulicích, vyzdobil balkóny barevnými balónky a vydal příležitostnou brožurku pro své členy, z nichž každý měl obdržet obálku s 900 eury.