"Jako astronom dále věřím, že Bůh je stvořitelem vesmíru," řekl otec Funes, jezuitský kněz stojící v čele observatoře v Castel Gandolfo u Říma. "Přestože zatím nemáme žádné důkazy, nemůžeme vyloučit hypotézu, že jsou další obydlené planety. Stejně jako na Zemi žije mnoho stvoření, mohou být i jiné bytosti, rovněž inteligentní, jež stvořil Bůh," předpokládá papežův astronom.

Navrhl, aby se hovořilo o "našich mimozemských bratřích", podobně jako svatý František z Assisi označoval za bratry a sestry všechna pozemská stvoření.

Pokud jde o teologickou otázku prvotního hříchu, který spočívá na lidském rodu, a otázku vykoupení, jež z toho plyne, jezuita soudí: "Existují-li jiné inteligentní bytosti, není nikde řečeno, že potřebují být vykoupeny."

"Možná zůstaly v plně přátelském vztahu se stvořitelem, aniž se dopustily prvotního hříchu," vysvětluje.

Není-li tomu tak, pak i pro ně platí poslání Krista, který byl podle křesťanů jako syn boží vyslán na svět, aby vykoupil hříchy lidí, uvedl ředitel vatikánské observatoře.