Podobné pokusy se přitom podnikají jednou za čas již dlouhá léta. A zájemců jsou samozřejmě spousty. Přestože se takový džob zdá být úžasným odpočinkem, již po několika dnech povalování se proměňuje v úmor. A zdraví takové poflakování v posteli také zrovna neprospívá.

Pokus provádí experti z University of Texas, kteří v Galvestonu budou sledovat skupinku lidí ležících celou dobu na posteli a přijímajících přesně sestavený jídelníček.

Prvních patnáct dní se budou moci dobrovolníci na posteli a kolem ní pohybovat a dělat běžné věci. Budou muset také projít řadou testů, které prověří hustotu kostí, svaly, srdce a oběhovou soustavu, mozek a nervový systém a statokinetický orgán kvůli rovnováze.

Devadesát dní hlavou dolů

Dalších devadesát dní ale bude krušných. Dobrovolníci totiž budou upevněni v posteli hlavou mírně dolů a nohama nahoru. Vyjma pár okamžiků tak stráví většinu z celého období. Denně budou pravidelně osm hodin spát ve tmě a šestnáct hodin trávit na světle.

Posledních čtrnáct dní sledované osoby stráví opět při volném pohybu po výzkumném centru a kolem své postele. Během těchto dvou týdnů se budou vracet do normálního života.

Všichni dobrovolníci musejí být nekuřáci, se zdravým srdcem a cévami, bez jakékoli závažné choroby v minulosti.