Úřadovnu má agentura, jak jinak, v opuštěném skladišti poblíž kancelářského centra v City of London. V nabídce jsou tak bývalé hospody, opuštěné byty a domy, zpustlé městské nemovitosti a chátrající budovy náležející vládě.

Squatterství není v Anglii a Walesu trestným činem, takže agenti mohou klientům nemovitosti nabízet, pokud tito navíc obývané budovy nebudou ničit.

„Váš domov bude ohrožen, pokud se v něm nebudete neustále zdržovat a nevyměníte existující zámky, které ho zabezpečují,“ tvrdí agentura. V Londýně jsou stovky neobydlených budov, které čekají na nového majitele, demolici či přestavbu.

V metropoli dosahují ceny nemovitostí a podnájmů takových výšek, že na ně značná část společnosti nedosáhne. Není výjimkou, že v podnájmu žije společně hned několik mladých pracujících. Život ve squatech je formou sociálního protestu proti této politice.