Žalobci v minulém týdnu žádali floridský soud o to, aby poslal Snipese do vězení na nejvyšší možnou dobu a ukázali tak neplatičům daní, v jaký konec mohou jejich skutky vyústit. Snipes byl usvědčen z toho, že třikrát nepodal zprávu o svých příjmech a opomněl si nechat vyúčtovat daně.

"Tento případ dává soudu pozoruhodnou možnost zastrašit daňové podvodníky po celé zemi," řekli žalobci zastupující poškozenou stranu ve svém doporučení směrem k soudu. Snipes byl obviněn z trestného činu konspirace v rámci podílení se na záměrném ignorování existence daňového systému.

I přes to, že byl Snipes odsouzen, porota přijala jeho tvrzení, že byl napálen svými daňovými poradci a zbavila ho tak těch nejtvrdších obvinění. To je americkými médii všeobecně považováno za Snipesovo velké vítězství. Žalobci se ale obávají, že to bude většina Američanů brát tak, že se z toho bohatý a známý Snipes dostal poměrně velmi dobře. "Na kriminální chování Snipese nelze pohlížet z této strany," varují.

Peníze posílal i na účet do Švýcarska

Po dobu téměř jedné dekády Snipes vzdoroval jakýmkoliv platbám a své příjmy se snažil utajovat. Vyhnul se tak zaplacení více než 15 miliónů dolarů (239 miliónů korun) a způsobil tak pokladně USA finanční škodu ještě téměř třikrát vyšší - přibližně 41,5 miliónu dolarů (661,5 miliónu korun). Dle spisu Snipes odeslal milióny dolarů na účty do Švýcarska, Antiguy a ostrov Man, aby se tak vyhnul placení daní.

"Vezmeme-li v úvahu příjem obžalovaného, jeho výdělečnou schopnost a finanční zásoby, tak Spojené státy konstatují, že pokuta nejméně pět miliónů dolarů je zcela nezbytná," doporučoval mimo jiné spis o 35 stránkách, který soud před vynesením rozsudku obdržel.