Zloději museli pracovat rychle a celou akci mít důkladně promyšlenou. I tak jim odmontování pěti set kusů čtyřmetrových plátů kovu muselo zabrat hodiny času. Tým zlodějů musel být vybaven podle policie také velmi kvalitní nákladovou technikou.

"Jsme zmatení z toho, jak mohli zloději uniknout s nákladem, aniž si jich kdokoli všimnul. Byl by k tomu totiž potřeba obří tahač se zdvižným zařízením, který by dokázal všechen ten kov transportovat. Dosud jsme ale nebyli schopni najít jediného svědka, který by viděl pravděpodobně velký počet lidí s obřím tahačem, jak odstraňuje části svodidel dálnice," uvedl mluvčí německých vyšetřovatelů.

"Náprava škody bude znamenat dlouhé uzavírky na dálnici a bude stát minimálně dvacetinásobek hodnoty, za kterou kov prodali,“ dodal policista.