Důsledky vyplavování iontů stříbra z textilií nejsou totiž zatím dobře známy. Je však jisté, že ionty tohoto kovu rozpuštěné ve vodě mohou být například silným zabijákem pro ryby a důležité vodní mikroorganismy. Experti před tím varovali na setkání Americké společnosti chemiků a volali po dalším studiu jak důsledků na životní prostředí, tak na lidské zdraví.

Není zatím vůbec jasné, zda a v jakém množství k vymývání stříbra z textilií dochází, ani jak se dále toto stříbro v odpadních vodách a následně v řekách chová. Podle arizonských expertů Paula Westerhoffa a Troye M. Benna ponožky různých značek v jejich pokusu vylučovaly při praní různé formy stříbra v nestejném množství.

Stříbro se z ponožek uvolňuje postupně

„Může tak existovat výrobní proces, který lépe udrží stříbro v ponožkách. Některé vyloučily téměř všechno stříbro při prvních několika praních, některé postupně a některé vůbec,“ uvedl Benn na konferenci.

Roztok iontů stříbra nehubí jen zápach plodící bakterie v lidském potu, ale ve vodních ekosystémech může vážně narušovat procesy, o které se opírá celý vodní život. Pro člověka je iontové stříbro toxické jen ve vysokých dávkách. Účinky nanočástic ale musí být ještě dále zkoumány.