Paul Payack ze společnosti Global Language Monitor tvrdí, že expanze anglického jazyka byla vysoce urychlena emailem a internetovým jazykem. Tyto technologické novinky v komunikaci vyústily ve vzestup počtu dnes běžných frází.

Ve srovnání s tím jsou ostatní jazyky poměrně málo živé. Nejnovější odhady anglické slovní zásoby uvádějí 995 tisíc slov, zatímco španělština jich má asi jen 275 tisíc a francouzština dokonce pouhých sto tisíc.

Payack vytvořil novou prognózu anglické slovní zásoby pomocí řady matematických rovnic a algoritmů podpořených kolekcí tištěných i internetových materiálů.