„Tato žena byla v roce 2005 odsouzena Městským soudem v Brně k trestu 50 hodin veřejně prospěšných prací za krádež. Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě neodpracovala všechny hodiny, soudce v listopadu 2007 proměnil zbytek trestu a nařídil ženě nastoupit na jeden den do vězení, což učinila,“ objasnila okolnosti kuriózní trestankyně mluvčí věznice Soňa Haluzová.

Žena si přitom prošla všemi procedurami - absolvovala příjem včetně seznámení s jejími právy a povinnostmi, lékařskou prohlídku i vystrojení. Svůj den za mřížemi si tak kvůli formalitám asi ani nestačila „užít“.