Kérala je první indický stát, který schválil takový zákon. Zákon také vyžaduje, aby měl každý slon svého vlastního ošetřovatele a neušel denně více než 30 kilometrů. Majitelé slonů z toho rozhodně radost nemají. Podle jejich sdružení by neměl být při sloním "odchodu do důchodu" rozhodující věk, ale zdravotní a fyzický stav.

Sloni v Indii pomáhají s živelnými pohromami

 Slon je v Indii uctíván - indický bůh Ganéša bývá zobrazován se sloní hlavou. Slon se účastní hinduistických slavností, ale Indové jej také zaměstnávají při přepravě dříví v oblastech postižených živelními pohromami. V Kérale pracuje přes 800 slonů, což je více než v kterémkoli jiném indickém státě. Sloni se dožívají v průměru 80 let a vydělávají od pěti do pětadvaceti tisíc rupií denně (3000 až 14 400 Kč) - podle toho, kde jsou zaměstnáni a jak jsou velcí.