Vědci věří, že někteří lidé mají tzv. kognitivní rezervy, které jim umožňují se bránit proti Alzheimerově chorobě a proti dalsím mozkovým chorobám. Americký profesor neuropsychologie, Yaakov Stern, po řadě experimentů došel k názoru, že není podstatná velikost mozku, ale způsob jakým je jak je používán. Stern testoval 19 lidí s podprůměrným až nadprůměrným IQ. Po jeho experimentu se prokázalo, že lidé s vyšším IQ prokazují větší mozkovou aktivitu v předním laloku.

Výzkumy pokračují

Dalším krokem by podle Sterna mělo být srovnání mladých lidí se starými a dále zdravé lidi s pacienty s Alzheimerovou chorobou. Vědcovy studie již prokázaly, že mladí a staří lidé používají mozek odlišně. Sternův tým také prokázal, že vzdělání zabraňuje Alzheimerově chorobě.

Alzheimerova choroba je nejčastějším onemocnění mozku, jehož výskyt roste s věkem. Podle odhadů trpí v současné době touto chorobou 17-25 miliónů lidí, nejčastěji ženy.