Reagoval tak na velké rozhořčení, které mezi prostými Číňany vyvolalo toto Maovo domnělé zneuctění, neboť někdejší čínský vůdce je v zemi nadále považován za velkou osobnost dějin.

V reklamě použitý obraz Mao Ce-tunga se podobá obrovskému plakátu "velkého kormidelníka" na pekingském Náměstí nebeského klidu. Liší se ale tím, že jeho tvář byla zkarikována pokroucenými rty a přimhouřenýma očima. Obrázek doplňuje text s biblickým citátem "Co je císařovo, dejte císaři", který v bombastickém duchu vyzdvihuje pozici Citroënu jako lídra mezi prodávanými auty. "Je pravdou, že jsme lídři, ale u Citroenu revoluce nikdy nekončí," stojí dále v inzerátu.

Šklebící se Mao prý velmi rozzuřil čínské uživatele internetu, kteří reklamu považují za jeho znevážení, informoval čínský list Global Times. "Jako Číňan se cítím touto reklamou velmi uražen," vyjádřil se údajně jeden pisatel na webovém portále Tianya. "Neuráží to jen předsedu Maa, ale celý čínský národ," dodal.

Sjednotitel a otec Mao

Citroën proto inzeráty stáhnul a omluvil se Číně v dopise zaslaném listu Global Times. "Citroen vyjadřuje lítost za jakoukoliv nespokojenost zapříčiněnou inzerátem a omlouvá se všem, kteří se jím cítí být uraženi," citoval deník text dopisu.

Mnoho Číňanů stále považuje Mao Ce-tunga za jakousi božskou bytost a oceňují tak jeho roli při sjednocení Číny po porážce čínských nacionalistů podporovaných Spojenými státy v občanské válce v letech 1945-1949. Historici ale obviňují Mao Ce-tunga za jeho politiku "velkého skoku" a "kulturní revoluce", kterým padly za oběť milióny lidí v důsledku hladomorů, zapříčiněných katastrofální ekonomickou politikou a za perzekuce tisícovek obětí v průběhu politicky motivovaných kampaní.