V neděli katolická církev slaví první neděli adventní, která zároveň označuje začátek církevního roku.

Podle papeže je "věda v mnohém pro lidstvo dobrá, ale nemůže člověka vykoupit", člověk může být naopak vykoupen jen láskou. Naději podle papeže člověku garantuje nikoliv věda, ale pouze bůh.

Papež v dnešní modlitbě zopakoval hlavní body své druhé encykliky s názvem Spe salvi (Nadějí jsme spaseni), kterou ve Vatikánu zveřejnil před dvěma dny.

Benedikt XVI. v ní vychází z listu apoštola Pavla Římanům. Dokument se odvolává se i na list Židům, který ukazuje na to, že víra vede člověka k novému pojetí života.