Počasí je v listopadu nakloněno pozorování o něco méně, noci bývají občas jasné, ale také bývá zataženo i po dobu delší než jeden týden a tak je nejisté, zda vůbec letos nějaké Leonidy u nás uvidíme.

Lepší je to s Měsícem - v době očekávaného maxima má právě zapadat a bude jeden den po první čtvrti. Leonidy jsou každopádně zajímavé a od jiných rojů i snadno rozlišitelné svou velkou rychlostí - 71 km/s.

Neočekávejme žádné extrémní počty meteorů, jaké padaly naposledy v letech 2001 a 2002. Mateřská kometa 55P/Tempel-Tuttle je již daleko od Slunce a tak i oblaky částic z ní uvolněných jsou řidší. Přesto díky výpočtům (viz. zdroje) máme možnost se podívat na jednotlivé proudy prachových částic podrobněji. Tento pohled napovídá, že tak úplně nezajímavý letošní rok není. Mimo období meteorických dešťů poskytují Leonidy obvykle frekvence kolem 20 meteorů (ZHR - hodnota platící pro radiant v zenitu). V roce 2007 se však Země střetne minimálně s okrajem proudu částic uvolněných z komety v roce 1932. Dále nedaleko zemské dráhy nalézáme proudy částic z roku 1733 (již značně gravitačně narušené). Další, ještě starší proudy částic pravděpodobně nebudou mít zásadní vliv na počty meteorů.

Z předchozích slov i obrázku je patrné, že počty meteorů by měly být největší v noci z 18. na 19. listopadu, kdy se krátce po půlnoci našeho času střetne Země s nejvíce částicemi. Očekávaný počet spatřených meteorů může značně kolísat od předpovědi, ale nejčastěji je uváděn počet 30 - 80 meteorů (ZHR). Reálně to bude nejspíš jen 15 až 30 meteorů viditelných jedním pozorovatelem v lokalitě za městem.
Pokud to rozebereme podrobněji a započteme i vliv rušivých světel měst a výšky radiantu nad obzorem, pak se dá říct, že pozorování má smysl zhruba od 23. hodiny, kdy by mohlo být vidět asi 5 meteorů za hodinu, později kolem půlnoci to může být oněch 15 meteorů za hodinu. Samotné předpovězené maximum je však velmi krátké, takže nárůst a pokles aktivity bude pravděpodobně velmi rychlý a nejvíce meteorů bude padat v rozmezí půl hodiny, přibližně kolem půlnoci z 18. na 19. 11.

Pokud se zahledíme zpět do minulosti, mohlo by zaujmout, že také v roce 2000 míjela Země zmiňovaný proud částic z roku 1932. V tomto roce nastalo maximum se ZHR asi 130. Těžko říci, zda by to mohlo znamenat pro letošek ještě vyšší počet. V tomtéž roce Země těsně míjela také proud 1733, když ZHR byla kolem 290 a maximum trvalo delší dobu, až 1 hodinu. Dále v roce 2006 procházela Země blízko proudu z roku 1932 a ZHR byla asi 65, přičemž obvyklá zvýšená aktivita v tomto roce byla jen kolem 20.

Z uvedeného je minimálně zřejmé, že na předpovědi se dá spolehnout, co se časů týče. Maxima nastávají většinou přesně nebo s rozdílem 15-30 min od předpovězeného maxima. Počty meteorů se často velmi liší, ale i to je velmi těžké posoudit, letošní odhad kolem 70 meteorů za hodinu lze brát jako přibližně přesný.

Podzimní oblohu také zpestřuje jasná kometa Holmes, jejíž prachová obálka v kosmickém prostoru dosahuje už 1,4 milionů kilometrů, což je více než průměr Slunce!

Pokud chcete být informování o dění na obloze, můžete si aktivovat zasílání astronomických alertů na stránkách IAN.cz.