Ze zpráv pro komunistické vedení východního Německa, které nyní zpracovávají němečtí historici, také vyplývá, že zjištěná značná nespokojenost občanů se snahou režimu nahradit dováženou pravou kávu domácí náhražkou ve snaze ušetřit vzácné devizy, vedla režim ke zrušení tohoto plánu. Vyplývá to z informací, které zveřejnili historici zabývající se archivy bývalé NDR na konferenci ve Wittenbergu.

Zprávy označované jako Reakce obyvatelstva, které nepravidelně, ale poměrně často vypracovávalo ministerstvo státní bezpečnosti bývalé NDR a distribuovalo je nejvyšším představitelům strany a státu, byly považovány za "včasný varovný systém tajné policie před společenským neklidem", uvedl podle agentury APA historik Jens Gieseke.

Jako příklad uvedl zprávu Stasi z roku 1977 upozorňující na vzrůstající tendenci nespokojenosti mezi lidmi, zejména kvůli kávě. Vláda totiž chtěla stále vzácnější volné měny ušetřit tím, že nahradí dováženou pravou kávu míšeným nápojem z náhražkových surovin domácího původu.

Utahovali si z Honneckera

Mezi občany ale rychle zevšeobecněl pro náhražkovou směs název "Erichova korunovace" (Erichs Krönung) v narážce na jméno šéfa strany a státu Ericha Honneckera a ze Západu známou značku luxusní kávy Krönung - korunovace. Následně se objevila varianta "Erichovo dunění" (Erichs Dröhnung) se všemi možnými prostonárodními konotacemi.

"Postupně se ke kávě objevují stále další neuctivá označení nové kávy a politické vtipy, v nichž jsou zesměšňováni činitelé strany a vlády," uvádí se ve zprávě Stasi. Politika NDR týkající se dovozu kávy byla vzápětí po této zprávě zásadně změněna, konstatoval historik Gieseke.