Milunka Dabovićová dostala první žádost o ruku ve čtrnácti. Tehdy ji to udivilo, ale odmítnout prvního nápadníka nebylo tak těžké. S přibývajícími roky však zástup ženichů stále rostl. Za čtyřiadvacet let od prvního dotazu ji každý rok v průměru přemlouvalo šest mužů.

"Někteří muži odpověď ne vůbec neberou," s úsměvem přiznala Dabovićová britskému listu Metro.

"Dokonce se snažili získat na svou stranu mou matku, aby mě přesvědčila přijmout nabídku. Ale muž, které ho si vezmu, bude muset být vysoký, pohledný a tvrdě pracující s dobrým srdcem," prozradila Milunka. A takový se prý v jejím okolí ještě nenarodil.