Při zapínání mobilu by mohl být posvátný text nevhodně přerušován, nebo by zněl na nepatřičných místech.

Fatvu má právo vydávat znalec islámského práva. Radě, která se vyjádřila ke znělce v Saúdské Arábii, předsedal saúdskoarabský velký muftí Abdal Azíz bin Abdalláh Šajch, který stojí v čele saúdskoarabského duchovenstva.

Verše z koránu jsou v muslimském světě jako znělky mobilů používány poměrně často, ale stejně často to znalci islámského práva kritizují. Vidí v tom znevažování posvátného charakteru božího slova, jímž je pro muslimy korán.