Domněnky, že pečetidlo mohlo patřit právě královně, se objevily už v roce 1964, když bylo nalezeno. Jméno ´zbl, které se na pečeti objevuje, však nestačilo jako důkaz, že jde o majetek někdejší vládkyně Izraele - tím spíše, že nápis nese stopy porušení.

Až když Korpel nyní prozkoumal výzdobu pečetidla, potvrdil, že skutečně patřilo Jezabel. Obsahuje totiž symboly ženy a královny. Pečetidlo je navíc obrovské ve srovnání s tím, jaká používali běžní obyvatelé dávného Izraele. Korpel se zabýval i nápisem: zjistil, že na něm  chybějí dvě písmena, které označovaly za majitelku Jezabel.

Královna měla velký vliv na vládu Izraele, nejdříve prostřednictvím svého muže a pak dvou synů, kteří se rychle vystřídali na trůnu. Na oblibě to však cizí panovnici nijak nepřidalo: při zřejmě první zaznamenané defenestraci skončila pod okny svého paláce. Pak se, jak bible se zadostiučiněním dodává, splnila slova proroka Eliáše Tišbejského: "Tělo Jezabel budou žrát psi z celého izraelského okolí."