Pokud se člověk v tomto oblečení bude pohybovat, vzájemné vazby mezi jednotlivými vlákny vyprodukují elektřinu, již bude možné odvádět do elektrických přístrojů. Podle vědců bude energie tolik, že je možné ji dokonce uschovávat v dalších vláknech. Ta by přebírala úlohu baterií ve chvílích, kdy se vlákna o sebe netřou, tedy když nedochází k dostatečně velkému pohybu člověka.

Výhody takového oblečení jsou nasnadě. Už nikdy bychom nepotřebovali do svých mp3 přehrávačů baterie. Stačilo by si obléct třeba pásek vyrobený z těchto speciálních nanovláken a ta by fungovala jako zdroj energie. Ovšem využití je mnohem širší. Vědci plánují například možnost vývoje speciálních ekologických plachetnic nebo použití u armády.

Právě zde by bylo nasazení asi největší. Moderní vojáci nyní pracují s množstvím elektronické výstroje a výzbroje, která potřebuje mnoho energie. Laserové zaměřovače, poziční signalizace, krátkovlnné vysílačky nebo infrahledí pro noční vidění znamená velkou zátěž jen v bateriích pro vojáky, kteří musí být za každých okolností pohybliví. Vetkaná nanovlákna do výstroje by tak mohla uspořit až několik kilogramů, které voják v plné polní ponese.