"Tlustí" lidé jsou například eufemisticky řečeno "velkoryse tvarovaní". Také "nevěru" už není potřeba označovat takto explicitně, neboť mimomanželských avantýr se dopouštějí "citově uzavření" lidé.

Eufemismy jsou mocnou zbraní, náhradou příjemnějších či méně útočných vyjádření. Slovník anglických eufemismů "Jak neříct to, co máte na mysli" je výsledkem práce Roberta Holdera. Ten na něm pracoval celých pět let, během nichž probádal spousty časopisů a magazínů a dokázal nasbírat jedenáct tisíc takových slov.

Jacksonové "selhal šatník"

Nové aktualizace slovníku se týkají především bydlení. "Velmi tvůrčí ve své terminologii jsou realitní agenti a to je zřejmé na nových dodatcích této edice. Používají skutečně podivné fráze," tvrdí Holder.

Mezi eufemismy si našel své místo také výraz "selhání šatníku", které odkazuje na případ Janet Jacksonové, jíž při vystoupení s Justinem Timberlakem vyklouzlo prso.

V minulosti se týkaly eufemismy především politicky citlivých témat jako rasismu a sexuální diskriminace. Homosexuálové jsou tak podle slovníku "lidmi alternativního životního stylu", zatímco černoši "lidmi barev".