Po prodeji však podle deníku nebyla zakoupeným dílům prokazována přílišná úcta. Obrazy byly přeneseny do ošuntělého náklaďáku a jediné, co svědčilo o jejich ceně, byla přítomnost bezpečnostních agentů.

Britský umělec Banksy proslul svými výtvarnými provokacemi. Jedním ze svých kousků zahanbil personál Britského muzea, když do prehistorické sekce propašoval primitivní kresbu jeskynního člověka, která znázorňovala muže, jenž tlačil nákupní supermarketový vozík. Pracovníci muzea si ničeho nevšimli tři dny. V americkém přírodovědném muzeu zase "vystavil" mrtvého brouka, mezi jehož tykadly byl satelit a po stranách těla čtyři rakety.