Kolem 450 liber, tedy částku, za kterou se dá v oblasti pronajmout dvoupokojový byt na měsíc, bude stát stěhování každého jedince z druhu čolka velkého, aby v jejich přirozeném prostředí mohlo dočasně vzniknout cyklistické závodiště. Novým bydlištěm obojživelníků bude jiná část východního Londýna.

Čolek velký patří k ohroženým druhům obojživelníků i v Česku. Vyskytuje se ve větších stojatých i mírně tekoucích vodách. Kvůli znečištění životního prostředí, zejména kyselými dešti, těchto zvířat v Evropě ubývá.

Střet mezi stoupenci olympijských her a ochránci přírody hrozí například i v Praze. Případnou výstavbu sportovišť pro olympijské hry v Praze by mohli zkomplikovat syslové. Těm se velmi dobře daří na pozemcích letňanského sportovního letiště a golfového hřiště blízko plánovaných hlavních olympijských staveb na budoucím moderním výstavišti. Kolonie je pod ochranou; je národní přírodní památkou a oblast je navržena k zařazení do evropského systému chráněných území Natura 2000. Praha bude usilovat o hry v roce 2016.