Mince byly uloženy ve starém džbánu. "Když jsem ve džbánu objevil kulaté špinavé předměty, domníval jsem se, že jsou to nějaké žetony do automatu. Po očištění jsme zjistili, že jsou to mince," uvedl nálezce mincí Jozef Štéger. Nálezce odevzdal mince místnímu faráři a případnou odměnu věnuje na opravu kostela.

Mince momentálně zkoumají v muzeu a po určitém období budou vystaveny. Jedná se převážně o uherské a polské mince. Hodnota nálezu zatím nebyla vyčíslena.